©2014-2018, BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ:Số 194 - Đường Trần Phú - Phường Minh Khai - TP Hà Giang.
Email: cntt.bhxhhgiang@gmail.com